SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Senast uppdaterat; 2013-09-03

INSAMLING AV INFORMATION

SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) erbjuder dig möjlighet att på vår webbplats www.gutz.se beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På denna webbplats får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.

COOKIES

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du väljer att acceptera att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker www.gutz.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av vår webbplats utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

SÄKERHET

SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.
För åtkomst till ditt eget konto på www.gutz.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ). SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) och dess närstående bolag.

RÄTTELSE, INSYN OCH ÅTERKALLELSE

SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ), 556402-9212, 042-25 08 38, Box 22300 SE-250 25 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Om du vill ta del av ovan uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:
Kundservice GUTZ
SPRINGHILL TEXTILE AB
Box 22300
250 25 Helsingborg

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev kan du logga in på ”Mitt konto” och ändra dina uppgifter. Om din e-postadress ändrats vänligen logga in med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter snarast.

MISSBRUK AV DITT ANVÄNDARKONTO

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på www.gutz.se, förbehåller sig SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

ÄNDRING UTAV POLICY

Denna policy kan uppdateras av SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ). Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbplats. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur SPRINGHILL TEXTILE AB (GUTZ) behandlar dina personuppgifter.